Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti