Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti