Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti