Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti