Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Table of Contents
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
List of Figures
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
List of Tables
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Appendix
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossary
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliography
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Index
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti