Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti