Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti