Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti