Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti