Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti