Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti