Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
Πίνακας Περιεχομένων
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
Κατάλογος Σχημάτων
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
Κατάλογος Πινάκων
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
Παράρτημα
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
Γλωσσάριο
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
Βιβλιογραφία
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
Ευρετήριο
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti