Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti