Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti