Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti