Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti