Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

فهرس المحتويات
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الأشكال
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
قائمة الجداول
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
ملحق
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
مسرد المصطلحات
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
ببليوغرافيا
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
فهرس الموضوعات
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti