Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

прил. (приложения)
függ. (függelék)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
прибл. (приблизительно)
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
библ. (библиография)
bibliog. (bibliográfia)
Lähdeluettelo
ca. (circa -ровно)
kb. (körülbelül)
Määrän arvioiminen
гл. (глава)
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
кол. (колонка)
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
дисс. (дисертация)
dissz. (disszertáció)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ред. (редактор ...)
szerk. (szerkesztette X)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
н/р (на пример)
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
особенно (особенно)
kül. (különösen)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
и т.д. (и так далее)
stb. (és így tovább)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
т.е. (то есть)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
вкл. (включая)
beleértve
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
стр. (страница)
o./old. (oldal)
Työn yksittäinen sivu
стр-ы. (страницы)
o./old. (oldal/oldalak)
Työn monet sivut
прол. (пролог)
Előszó
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
изд. (издательство)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Työn julkaisija
ред. (просмотрено...)
Átdolgozta X
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
обр. (в обработке...)
Utánnyomás
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (перевод ...)
ford. (fordította X)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume - ценность)
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta