Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

прил. (приложения)
(ภาคผนวก)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
прибл. (приблизительно)
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
библ. (библиография)
บรรณานุกรม
Lähdeluettelo
ca. (circa -ровно)
ประมาณ
Määrän arvioiminen
гл. (глава)
บท
Tietty osio työstä
кол. (колонка)
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
дисс. (дисертация)
ปริญญานิพนธ์
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ред. (редактор ...)
แก้ไขโดย
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
н/р (на пример)
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
особенно (особенно)
โดยเฉพาะ
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
и т.д. (и так далее)
และอื่นๆอีกมากมาย
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
т.е. (то есть)
กล่าวคือ
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
вкл. (включая)
ประกอบไปด้วย
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
หมายเหตุ
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
стр. (страница)
หน้า
Työn yksittäinen sivu
стр-ы. (страницы)
หน้า
Työn monet sivut
прол. (пролог)
คำนำ
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
изд. (издательство)
ตีพิมพ์โดย
Työn julkaisija
ред. (просмотрено...)
ทบทวนโดย
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
обр. (в обработке...)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (перевод ...)
แปลโดย
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume - ценность)
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta