Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

прил. (приложения)
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
прибл. (приблизительно)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
библ. (библиография)
bibliografi
Lähdeluettelo
ca. (circa -ровно)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
гл. (глава)
afsnit
Tietty osio työstä
кол. (колонка)
kolonne
Taulukon pystysuora osio
дисс. (дисертация)
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ред. (редактор ...)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
н/р (на пример)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
особенно (особенно)
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
и т.д. (и так далее)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
т.е. (то есть)
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
вкл. (включая)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
стр. (страница)
side
Työn yksittäinen sivu
стр-ы. (страницы)
s. (sider)
Työn monet sivut
прол. (пролог)
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
изд. (издательство)
udgivet af
Työn julkaisija
ред. (просмотрено...)
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
обр. (в обработке...)
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (перевод ...)
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume - ценность)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta