Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

прил. (приложения)
Liitteet
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
прибл. (приблизительно)
n. (noin)
Kun lukumäärää ei tiedetä
библ. (библиография)
Bibliografia
Lähdeluettelo
ca. (circa -ровно)
n. (noin)
Määrän arvioiminen
гл. (глава)
kpl (kappale)
Tietty osio työstä
кол. (колонка)
Pylväs
Taulukon pystysuora osio
дисс. (дисертация)
Väitöskirja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ред. (редактор ...)
toim. (toimittanut)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
н/р (на пример)
esim. (esimerkiksi)
Annettaessa esimerkki
особенно (особенно)
erityisesti
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
и т.д. (и так далее)
jne. (ja niin edelleen)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
kaavio
Työhön kuuluva kaavio
т.е. (то есть)
eli
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
вкл. (включая)
mukaanlukien
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
huom. (huomautus)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
стр. (страница)
s. (sivu)
Työn yksittäinen sivu
стр-ы. (страницы)
sivut
Työn monet sivut
прол. (пролог)
esipuhe
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
изд. (издательство)
julk. (julkaissut)
Työn julkaisija
ред. (просмотрено...)
muok. (muokannut)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
обр. (в обработке...)
lisäpainos
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (перевод ...)
kääntänyt
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume - ценность)
vol. (volyymi)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta