Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

прил. (приложения)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
прибл. (приблизительно)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
библ. (библиография)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
ca. (circa -ровно)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
гл. (глава)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
кол. (колонка)
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
дисс. (дисертация)
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ред. (редактор ...)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
н/р (на пример)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
особенно (особенно)
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
figur
Työhön kuuluva kaavio
т.е. (то есть)
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
вкл. (включая)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
стр. (страница)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
стр-ы. (страницы)
s. (sidor)
Työn monet sivut
прол. (пролог)
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
изд. (издательство)
publicerad av
Työn julkaisija
ред. (просмотрено...)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
обр. (в обработке...)
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (перевод ...)
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume - ценность)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta