Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

прил. (приложения)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
прибл. (приблизительно)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
библ. (библиография)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
ca. (circa -ровно)
cca (circa)
Määrän arvioiminen
гл. (глава)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
кол. (колонка)
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
дисс. (дисертация)
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ред. (редактор ...)
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
н/р (на пример)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
особенно (особенно)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
т.е. (то есть)
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
вкл. (включая)
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
стр. (страница)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
стр-ы. (страницы)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
прол. (пролог)
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
изд. (издательство)
ed. (editat de)
Työn julkaisija
ред. (просмотрено...)
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
обр. (в обработке...)
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (перевод ...)
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume - ценность)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta