Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

прил. (приложения)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
библ. (библиография)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
ca. (circa -ровно)
およそ
Määrän arvioiminen
гл. (глава)
Tietty osio työstä
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
дисс. (дисертация)
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ред. (редактор ...)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
особенно (особенно)
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
и т.д. (и так далее)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
т.е. (то есть)
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
вкл. (включая)
含めて
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
стр. (страница)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
стр-ы. (страницы)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
прол. (пролог)
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
изд. (издательство)
(人物名)出版
Työn julkaisija
ред. (просмотрено...)
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
обр. (в обработке...)
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (перевод ...)
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta