Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

прил. (приложения)
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
прибл. (приблизительно)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
библ. (библиография)
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
ca. (circa -ровно)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
гл. (глава)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
кол. (колонка)
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
дисс. (дисертация)
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ред. (редактор ...)
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
н/р (на пример)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
особенно (особенно)
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
и т.д. (и так далее)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
т.е. (то есть)
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
вкл. (включая)
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
стр. (страница)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
стр-ы. (страницы)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
прол. (пролог)
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
изд. (издательство)
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
ред. (просмотрено...)
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
обр. (в обработке...)
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (перевод ...)
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume - ценность)
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta