Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

прил. (приложения)
ap. (apéndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
прибл. (приблизительно)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
библ. (библиография)
bibl. (bibliografía)
Lähdeluettelo
ca. (circa -ровно)
circ. (circa)
Määrän arvioiminen
гл. (глава)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
кол. (колонка)
col. (columna)
Taulukon pystysuora osio
дисс. (дисертация)
disertación
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
ред. (редактор ...)
editado por
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
н/р (на пример)
p. ej. (por ejemplo)
Annettaessa esimerkki
особенно (особенно)
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
и т.д. (и так далее)
etc. (etcétera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
рис. (рисунок)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
т.е. (то есть)
es decir,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
вкл. (включая)
incl.
Kun listaan lisätään jotain
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
стр. (страница)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
стр-ы. (страницы)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
прол. (пролог)
Prefacio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
изд. (издательство)
publicado por
Työn julkaisija
ред. (просмотрено...)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
обр. (в обработке...)
reedición / nueva edición / reimpresión
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
trans. (перевод ...)
traducido por
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
vol. (volume - ценность)
t.
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta