Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
Előszó
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
Átdolgozta X
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta