Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
- (příloha)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
přibl. (přibližně)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
lit. (literatura)
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
cca (cirka)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
kap. (kapitola)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
- (sloupec)
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
dis. (disertace, disertační práce)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
edit. (editována kým)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
např. (například)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
zejm. (zejména)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
atd. (a tak dále)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
obr. (obrázek)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
tj. (to jest)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
vč. (včetně)
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Pozn. (poznámka)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
str. (strana)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
str. (strany)
Työn monet sivut
Előszó
- (předmluva)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
publ. (publikováno kým)
Työn julkaisija
Átdolgozta X
rev. (revidováno kým)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
dot. (dotisk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
přel. (přeloženo kým)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
obj. (objem)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta