Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
(ภาคผนวก)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
บรรณานุกรม
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
ประมาณ
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
บท
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
ปริญญานิพนธ์
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
แก้ไขโดย
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
โดยเฉพาะ
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
และอื่นๆอีกมากมาย
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
กล่าวคือ
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
ประกอบไปด้วย
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
หมายเหตุ
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
หน้า
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
หน้า
Työn monet sivut
Előszó
คำนำ
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
ตีพิมพ์โดย
Työn julkaisija
Átdolgozta X
ทบทวนโดย
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
แปลโดย
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta