Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
bibliografi
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
afsnit
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
kolonne
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
side
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sider)
Työn monet sivut
Előszó
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
udgivet af
Työn julkaisija
Átdolgozta X
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta