Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
Liitteet
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
n. (noin)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
kpl (kappale)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
Pylväs
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
Väitöskirja
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
toim. (toimittanut)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
esim. (esimerkiksi)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
erityisesti
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
jne. (ja niin edelleen)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
kaavio
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
eli
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
mukaanlukien
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
huom. (huomautus)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
s. (sivu)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
sivut
Työn monet sivut
Előszó
esipuhe
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
julk. (julkaissut)
Työn julkaisija
Átdolgozta X
muok. (muokannut)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
lisäpainos
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
kääntänyt
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
vol. (volyymi)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta