Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
Ah. (Anhang)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
ugf. (ungefähr)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
Lit.-Verz. (Literaturverzeichnis)
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
K. (Kapitel)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
Spalte
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
Diss. (Dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
bearb. (bearbeitet von)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
z.B. (zum Beispiel)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
bes. (besonders)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
usw. (und so weiter)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
Abb. (Abbildung)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.h. (das heißt)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
S. (Seite)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
S. (Seiten)
Työn monet sivut
Előszó
Vorw. (Vorwort)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
hg. (herausgegeben von)
Työn julkaisija
Átdolgozta X
geä. (geändert)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
Nachdr. (Nachdruck)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
übersetzt von
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
Jg. (Jahrgang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta