Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
figur
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
s. (sidor)
Työn monet sivut
Előszó
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
publicerad av
Työn julkaisija
Átdolgozta X
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta