Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximativ)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografie - nu se prescurtează
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
cca (circa)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
cap. (capitol)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
col. (coloană)
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
Disertaţie - nu se abreviază
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
n.t. (nota traducătorului)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
ex. (exemplu)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
Nu există o abreviere corespunzătoare în limba română
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera/caetera-lat.)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
adică
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
inclusiv - nu se abreviază
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
p./pg. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (paginile)
Työn monet sivut
Előszó
pref. (prefaţă)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
ed. (editat de)
Työn julkaisija
Átdolgozta X
red. (redactor)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
reed. (reeditarea)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
trad. (tradusă de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
vol. (volumul/tomul)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta