Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
cerca
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
Előszó
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
Átdolgozta X
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta