Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
παρ. (παράρτημα)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
περ. (κατά προσέγγιση)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
περ. (περίπου)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
κεφ. (κεφάλαιο)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
στήλη
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
διατριβή
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
επιμ. (επιμέλεια)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
ειδ. (ειδικά)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
κτλ. (και τα λοιπά)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
Σχ. (Σχήμα)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
δηλαδή,...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
σημ. (σημείωση)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
σελ. (σελίδα)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
σελ. (σελίδες)
Työn monet sivut
Előszó
Προτ. (πρόλογος)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
δημοσιεύθηκε από
Työn julkaisija
Átdolgozta X
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
ανατύπωση
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
μεταφράστηκε από
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
τομ. (τόμος)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta