Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
別表
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
参考文献一覧
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
およそ
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
学位論文
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
編さん
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
特に
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
etc.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
すなわち
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
含めて
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
注意
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
p.(ページ)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
pp.(ページ 複数)
Työn monet sivut
Előszó
序論
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
(人物名)出版
Työn julkaisija
Átdolgozta X
(人物名)編
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
再版
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
(人物名)訳
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta