Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
Appendice
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
Bibliografia
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
singolare: cap. (capitolo), plurale: capp. (capitoli)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
Colonna
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
Dissertazione di laurea
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
A cura di
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
Specialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
etc. (et cetera)/ecc. (eccetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
i.e. (id est)/cioè
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
incl. (incluso)
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagine)
Työn monet sivut
Előszó
Prefazione/Preambolo
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
Pubblicato da
Työn julkaisija
Átdolgozta X
n.d.A. (nota dell'autore)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
Opera ristampata
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
Tradotta da
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta