Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
kolom
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
Előszó
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
Átdolgozta X
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta