Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
परिशिष्ट
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
लगभग
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
ग्रंथ सूची
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
लगभग
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
अध्याय
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
स्तंभ
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
व्याख्यान
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
संपादक
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
उदाहरण
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
विशेषतः
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
आदि.
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
आकृ.
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
जो है कि...
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
सहित
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
ख़ासकर
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
अगला
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
अगला पन्ना
Työn monet sivut
Előszó
प्रस्तावना
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
प्रकाशन
Työn julkaisija
Átdolgozta X
पुनरीक्षित
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
पुनर्मुद्रण
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
अनुवादक
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
विभाग
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta