Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

függ. (függelék)
ap. (apendico)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
kb. (körülbelül)
proks. (proksimume)
Kun lukumäärää ei tiedetä
bibliog. (bibliográfia)
bibliog. (bibliografio)
Lähdeluettelo
kb. (körülbelül)
ĉi. (ĉirkaŭ)
Määrän arvioiminen
fej. (fejezet)
ĉa. (ĉapitro)
Tietty osio työstä
oszl. (oszlop)
kol. (kolono)
Taulukon pystysuora osio
dissz. (disszertáció)
dis. (disertacio)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
szerk. (szerkesztette X)
ed. (eldonita de)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
pl. (például)
ekz. (ekzemplo)
Annettaessa esimerkki
kül. (különösen)
prec. (precipe)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
stb. (és így tovább)
ktp. (kaj tiel plu)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
ábr. (ábra)
fig. (figuro)
Työhön kuuluva kaavio
azaz/vagyis/következtetésképpen
t.e. (tio estas)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
beleértve
ink. (inkluzive)
Kun listaan lisätään jotain
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
N.B. (notu bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
o./old. (oldal)
p. (paĝo)
Työn yksittäinen sivu
o./old. (oldal/oldalak)
pj. (paĝoj)
Työn monet sivut
Előszó
pref. (prefaco)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
kiad. (kiadta X/kiadó)
eld. (eldonita de)
Työn julkaisija
Átdolgozta X
rev. (reviziita de)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
Utánnyomás
rep. (represo)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
ford. (fordította X)
trad. (tradukita de)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
köt. (kötet)
vol. (volumo)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta