Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ek
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
tahmini/ yaklaşık
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliyografi/ Kaynakça
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
aşağı yukarı/ takribi
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
Bölüm/ ünite
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
kol. (kolon)/ sütun
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
tarafından düzeltildi
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ör./örn. (örneğin)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
özellikle
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figür)
figur
Työhön kuuluva kaavio
yani
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
kapsar/ dahil
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
d.e. (dikkat edilecek)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sayfa)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
sayfalar
s. (sidor)
Työn monet sivut
önsöz/ giriş
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
yay. (yayımlandı)
publicerad av
Työn julkaisija
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
böl. (bölüm)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta