Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ek
bijl. (bijlage)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
tahmini/ yaklaşık
ong. (ongeveer)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliyografi/ Kaynakça
bibl. (bibliografie)
Lähdeluettelo
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
Bölüm/ ünite
hst. (hoofdstuk)
Tietty osio työstä
kol. (kolon)/ sütun
kolom
Taulukon pystysuora osio
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
dissertatie
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
tarafından düzeltildi
bew. (bewerkt door)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ör./örn. (örneğin)
bijv. (bijvoorbeeld)
Annettaessa esimerkki
özellikle
bijz. (bijzonder)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
enz. (enzovoort)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figür)
afb. (afbeelding)
Työhön kuuluva kaavio
yani
d.w.z (dat wil zeggen)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
kapsar/ dahil
incl. (inclusief)
Kun listaan lisätään jotain
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sayfa)
p. (pagina)
Työn yksittäinen sivu
sayfalar
pp. (pagina´s)
Työn monet sivut
önsöz/ giriş
voorwoord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
yay. (yayımlandı)
uitg. (uitgegeven door)
Työn julkaisija
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
herz. (herzien)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
herdr. (herdruk)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
vertaald door
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
böl. (bölüm)
jg. (jaargang)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta