Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

ek
app. (appendix)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
tahmini/ yaklaşık
approx. (approximately)
Kun lukumäärää ei tiedetä
Bibliyografi/ Kaynakça
bibliog. (bibliography)
Lähdeluettelo
aşağı yukarı/ takribi
ca. (circa)
Määrän arvioiminen
Bölüm/ ünite
ch. (chapter)
Tietty osio työstä
kol. (kolon)/ sütun
col. (column)
Taulukon pystysuora osio
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
diss. (dissertation)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
tarafından düzeltildi
ed. (edited by)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
ör./örn. (örneğin)
e.g. (exempli gratia)
Annettaessa esimerkki
özellikle
esp. (especially)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
fig. (figür)
fig. (figure)
Työhön kuuluva kaavio
yani
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
kapsar/ dahil
incl. (including)
Kun listaan lisätään jotain
d.e. (dikkat edilecek)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
s. (sayfa)
p. (page)
Työn yksittäinen sivu
sayfalar
pp. (pages)
Työn monet sivut
önsöz/ giriş
pref. (preface)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
yay. (yayımlandı)
pub. (published by)
Työn julkaisija
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
rev. (revised by)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
rpt. (reprint)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
trans. (translated by)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
böl. (bölüm)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta