Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

- (příloha)
прил. (приложения)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
прибл. (приблизительно)
Kun lukumäärää ei tiedetä
lit. (literatura)
библ. (библиография)
Lähdeluettelo
cca (cirka)
ca. (circa -ровно)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
гл. (глава)
Tietty osio työstä
- (sloupec)
кол. (колонка)
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertace, disertační práce)
дисс. (дисертация)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
edit. (editována kým)
ред. (редактор ...)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
н/р (на пример)
Annettaessa esimerkki
zejm. (zejména)
особенно (особенно)
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
atd. (a tak dále)
и т.д. (и так далее)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
рис. (рисунок)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
vč. (včetně)
вкл. (включая)
Kun listaan lisätään jotain
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strana)
стр. (страница)
Työn yksittäinen sivu
str. (strany)
стр-ы. (страницы)
Työn monet sivut
- (předmluva)
прол. (пролог)
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publ. (publikováno kým)
изд. (издательство)
Työn julkaisija
rev. (revidováno kým)
ред. (просмотрено...)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
dot. (dotisk)
обр. (в обработке...)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
přel. (přeloženo kým)
trans. (перевод ...)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
vol. (volume - ценность)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta