Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

- (příloha)
ek
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
tahmini/ yaklaşık
Kun lukumäärää ei tiedetä
lit. (literatura)
Bibliyografi/ Kaynakça
Lähdeluettelo
cca (cirka)
aşağı yukarı/ takribi
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
Bölüm/ ünite
Tietty osio työstä
- (sloupec)
kol. (kolon)/ sütun
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertace, disertační práce)
tez/ deneme/ komp.(kompozisyon)
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
edit. (editována kým)
tarafından düzeltildi
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
ör./örn. (örneğin)
Annettaessa esimerkki
zejm. (zejména)
özellikle
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
atd. (a tak dále)
vb./ vs. (ve böyle/ vesaire)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
fig. (figür)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
yani
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
vč. (včetně)
kapsar/ dahil
Kun listaan lisätään jotain
Pozn. (poznámka)
d.e. (dikkat edilecek)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strana)
s. (sayfa)
Työn yksittäinen sivu
str. (strany)
sayfalar
Työn monet sivut
- (předmluva)
önsöz/ giriş
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publ. (publikováno kým)
yay. (yayımlandı)
Työn julkaisija
rev. (revidováno kým)
düz. (düzeltildi/ düzeltme)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
dot. (dotisk)
kop. (kopyalandı/ tekrar basım)
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
přel. (přeloženo kým)
çev./ terc. (çevrildi/tercüme)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
böl. (bölüm)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta