Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

- (příloha)
(ภาคผนวก)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
ประมาณ
Kun lukumäärää ei tiedetä
lit. (literatura)
บรรณานุกรม
Lähdeluettelo
cca (cirka)
ประมาณ
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
บท
Tietty osio työstä
- (sloupec)
คอลัมน์
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertace, disertační práce)
ปริญญานิพนธ์
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
edit. (editována kým)
แก้ไขโดย
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
ตัวอย่างเช่น
Annettaessa esimerkki
zejm. (zejména)
โดยเฉพาะ
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
atd. (a tak dále)
และอื่นๆอีกมากมาย
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
ตัวเลข
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
กล่าวคือ
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
vč. (včetně)
ประกอบไปด้วย
Kun listaan lisätään jotain
Pozn. (poznámka)
หมายเหตุ
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strana)
หน้า
Työn yksittäinen sivu
str. (strany)
หน้า
Työn monet sivut
- (předmluva)
คำนำ
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publ. (publikováno kým)
ตีพิมพ์โดย
Työn julkaisija
rev. (revidováno kým)
ทบทวนโดย
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
dot. (dotisk)
พิมพ์ใหม่อีกครั้ง
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
přel. (přeloženo kým)
แปลโดย
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
ระดับ
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta