Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

- (příloha)
bilag
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
ca. (cirka)
Kun lukumäärää ei tiedetä
lit. (literatura)
bibliografi
Lähdeluettelo
cca (cirka)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
afsnit
Tietty osio työstä
- (sloupec)
kolonne
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertace, disertační práce)
afhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
edit. (editována kým)
redigeret af
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
f.eks. (for eksempel)
Annettaessa esimerkki
zejm. (zejména)
især
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
atd. (a tak dále)
osv. (og så videre)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
fig. (figur)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
dvs. (det vil sige)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
Pozn. (poznámka)
NB (notabene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strana)
side
Työn yksittäinen sivu
str. (strany)
s. (sider)
Työn monet sivut
- (předmluva)
indledning
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publ. (publikováno kým)
udgivet af
Työn julkaisija
rev. (revidováno kým)
revideret af
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
dot. (dotisk)
genoptryk
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
přel. (přeloženo kým)
oversat af
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
bind
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta