Ruotsiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

- (příloha)
Appendix
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
ung. (ungefär)
Kun lukumäärää ei tiedetä
lit. (literatura)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Lähdeluettelo
cca (cirka)
ca. (cirka)
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
kap. (kapitel)
Tietty osio työstä
- (sloupec)
Kolumn
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertace, disertační práce)
Doktorsavhandling
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
edit. (editována kým)
red. (redigerad av)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
t.ex. (till exempel)
Annettaessa esimerkki
zejm. (zejména)
särskilt
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
figur
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Kun listaan lisätään jotain
Pozn. (poznámka)
obs (observera)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strana)
s. (sida)
Työn yksittäinen sivu
str. (strany)
s. (sidor)
Työn monet sivut
- (předmluva)
förord
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publ. (publikováno kým)
publicerad av
Työn julkaisija
rev. (revidováno kým)
rev. (reviderad av)
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
dot. (dotisk)
omtryck/nytryck
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
přel. (přeloženo kým)
övers. (översättning)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
vol. (volym)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta