Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Lyhenteet

Lyhenteet - Akateemiset lyhenteet

- (příloha)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Kun työhön on lisätty relevantteja asiakirjoja
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Kun lukumäärää ei tiedetä
lit. (literatura)
bibliogr. (bibliografia)
Lähdeluettelo
cca (cirka)
cerca
Määrän arvioiminen
kap. (kapitola)
cap. (capítulo)
Tietty osio työstä
- (sloupec)
col. (coluna)
Taulukon pystysuora osio
dis. (disertace, disertační práce)
dissertação
Tieteellinen työ tietystä aiheesta
edit. (editována kým)
ed. (edição)
Kun kolmas henkilö on muokannut työtä
např. (například)
p.ex. (por exemplo)
Annettaessa esimerkki
zejm. (zejména)
especialmente
Kun jokin vaatii tarkempaa selitystä
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Loputtoman listan antaminen, joka tarkoittaa kirjaimellisesti "ja niin edelleen"
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Työhön kuuluva kaavio
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Käytetään kun kehitetään ajatusta, tarkoittaa kirjaimellisesti 'siksi' tai 'eli'
vč. (včetně)
incluindo
Kun listaan lisätään jotain
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Kun henkilön halutaan kiinnittävän erityisesti huomiota johonkin tärkeään
str. (strana)
p. (página)
Työn yksittäinen sivu
str. (strany)
pp. (páginas)
Työn monet sivut
- (předmluva)
prefácio
Lyhyt kappale, joka kertoo tutkielman lähtökohdista
publ. (publikováno kým)
E. (editor)
EE. (editores)
Työn julkaisija
rev. (revidováno kým)
revisado por
Kun joku on muokannut työtä tehdäkseen siitä ajankohtaisemman nyky-yleisölle
dot. (dotisk)
reimpresso
Kun työ ei ole alkuperäisteos, vaan suora kopio
přel. (přeloženo kým)
Trad. (tradução)
Kun teos on käännetty toiselle kielelle
obj. (objem)
vol. (volume)
Ilmaisee tietyn volyymin tai osan teoksesta